Så fungerar det

Nedan finns instruktioner på hur det går till att söka lägenhet hos oss och vilka krav vi ställer på våra hyresgäster.

STÄLL DIG I KÖ

Välkommen att registrera dig som sökande i vår bostadskö. Det gör du genom registrera dig och följa stegen. Klicka på knappen för att komma till registreringen.

Ställ dig i kö

Hos oss finns det en gemensam kö för alla våra bostäder, oavsett vilket område du är intresserad av. Du kan välja att ”prenumerera” på lägenheter i ett visst område eller ort (det gäller även nyproduktion) och får då ett mejl när det blir en lägenhet ledig där. Du är dock inte tvingad att välja denna lägenhet.

Kötiden börjar löpa direkt efter registrering. För att behålla din plats i kön måste du logga in minst en gång varje halvår. Du kommer att få en påminnelse via mejl innan perioden löper ut.

När du tackat ja till en lägenhet förlorar du din köplats. Du har dock möjlighet att registrera dig som sökande igen, men börjar då om från början i kön.

ANSÖKA OM BOSTAD

När du registrerat dig kan du ansöka om en bostad. Bostäderna som finns lediga kommer ut på sök ledigt sidan.

För att ansöka om en bostad krävs det att du laddar upp följande dokument på Mina Sidor:

 • Anställningsbevis som inte är äldre än 3 månader där det framgår att du är tillsvidareanställd och tjänar minst tre gånger vår månadshyra
 • Dina tre senaste lönespecifikationer
 • Tidigare boendereferenser

Har du valt att prenumerera på lägenheter i ett visst område (se ovan) kommer du också att få mail när en lägenhet som motsvarar dina önskemål kommer ut. När bokningen stängts skickas erbjudande till den sökande som har flest ködagar.

 

Du kan boka högst tre lägenheter samtidigt. Det är viktigt att dessa lägenheter är likvärdiga då det går inte att rangordna dessa.

SVARA PÅ ERBJUDANDE

Om du står först i kön på den lägenheten du har ansökt om kommer vi att skicka ett erbjudande till dig via Mina Sidor samt via mejl. Den som har flest ködagar när bokningen stängt kommer att få erbjudande om bostad via Mina sidor. När du får ett erbjudande om bostad enligt din bokning har du 48 timmar på dig att svara. (Du får endast ett erbjudande åt gången). OM du inte svarat inom de två dagarna räknas det som att tacka nej.

Du kan tacka nej till erbjuden lägenhet en gång, andra gången du tackar nej förlorar du din köplats.

SIGNERA KONTRAKT

Du tackar ja till ett erbjudande om bostad genom att signera hyreskontraktet på Mina Sidor. Du signerar via BankID, skulle du inte ha BankID så kontakta oss när du fått erbjudandet.

När du signerat avtalet skall detta godkännas av oss på K2A vilket kan ta upp till 5 arbetsdagar.

VÅRA KRAV

Vi har ett antal krav som du måste uppfylla för att få hyra en bostad hos oss. Nedan ser du en lista på merparten av våra krav.

 • Din totala totala årsinkomst brutto skall uppgå till minst 3 gånger årshyran på lägenheten. 
 • Bostäder som erhållit statligt investeringsstöd (Hinderbanan, Bredsand och Godisfabriken) förmedlar vi enligt allmännyttiga principer.
  • Prövning görs utifrån  Kronofogdemyndighetens fastställda förbehållsbelopp och en bedömning görs utifrån hushållets totala inkomst i förhållande till hur mycket hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.
  • Försörjningsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg accepteras som inkomstgrundande.
  • I övrigt gäller reglerna enligt ordinarie uthyrningspolicy.
 • K2A accepterar inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder, innan du blir erbjuden lägenheten kommer vi att göra en kreditupplysning på dig.
 • Om bostad innehas krävs att hyreskontrakt är uppsagt alternativt försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt kan uppvisas före nytt kontrakt tecknas.
 • För godkännande krävs någon form av varaktig inkomst t.ex. tillsvidareanställning, egen rörelse, frilansuppdrag, projektanställning, långtidsvikariat eller A-kassa. Provanställning godkänns ej. Försörjningsstöd (kallades tidigare för socialbidrag) godtas ej.
 • K2A kommer att inhämta boendereferenser. Inga anmärkningar från tidigare hyresvärd accepteras.
 • K2A har regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i fastigheten. Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
 • K2A kommer att kräva nyutfärdat anställningsintyg med inkomstuppgifter. Ha intyget i beredskap om du accepterar lägenheten. Egna företagare ska uppfylla inkomstkrav med hjälp av taxerade inkomster enligt aktuell kreditupplysning
 • Hyresgäster hos K2A ska bo minst 12 månader i samma lägenhet innan ett nytt hyresavtal för en annan lägenhet hos K2A kan tecknas.
 • Rökning i lägenheten godtas ej.
 • För att få en plats i vår kö måste du ha fyllt 17 år. Köplatsen är personlig och kan alltså inte överlåtas.